Pregled za ocjenu radne sposobnosti

Pregled za ocjenu radne sposobnosti se sastoji od kliničkog pregleda specijaliste medicine rada koji odlučuje o potrebi dodatnih pretraga. 

Na pregled je potrebno donijeti:

  • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
  • potvrdu izabranog liječnika obiteljske medicine ne stariju od 30 dana o zdravstvenom stanju
  • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • obrazac 2-IN – Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja
  • pregled i mišljenje iz HZMO (ukoliko ga posjedujete)
  • naočale i/ili kontaktne leće ukoliko ih koristite