Pregled sudskog vještaka

Pregled sudskog vještaka obuhvaća pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu, psihološku obradu i klinički pregled specijaliste medicine rada.

Na pregled je potrebno donijeti:

  • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
  • potvrdu izabranog liječnika obiteljske medicine ne stariju od 30 dana o zdravstvenom stanju
  • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • naočale i/ili kontaktne leće ukoliko ih koristite
  • potrebno je doći natašte


Pregled odvjetničkog vježbenika

Pregled odvjetničkog vježbenika obuhvaća pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu, psihološku obradu i klinički pregled specijaliste medicine rada.

Na pregled je potrebno donijeti:

  • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
  • potvrdu izabranog liječnika obiteljske medicine ne stariju od 30 dana o zdravstvenom stanju
  • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
  • naočale i/ili kontaktne leće ukoliko ih koristite
  • potrebno je doći natašte